Skip to main content
All Posts By

dorien

Gebed op basis van Matteüs

By GebedNo Comments

Deze gebedsvorm kan je gebruiken met je kring of persoonlijk. We bidden op basis van Matteüs 5:3-10 (Jezus onderwijst een mensenmassa op een berg)

Voordat je deze gebedssessie gaat leiden of doen is het goed om eerst het gehele gedeelte hard op te lezen. Dit kun jezelf doen of je kunt iemand vragen om dit te doen.

1 Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. 2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: 3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 4 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 6 Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. 8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. 9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. 10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

Nu we dit gelezen hebben gaan we starten vanaf vers 3. We pakken elk vers en gebruiken dit als leidraad om te bidden. Als je met een groep bid kun je dit het beste in popcorn-stijl doen (spontaan wie wilt) Of je kunt per vers twee personen uitkiezen die er voor gaan bidden.

 • Gelukkig wie nederig van hart zijn want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
  Bidden voor dat we (en de mensen in de kerk) nederig van hart mogen zijn.
 • Gelukkig de treurenden want zij zullen getroost worden.
  Bidden voor de mensen uit je omgeving/die je kent met veel verdriet. Dat ze God mogen ervaren als trooster. En dat ze getroost mogen worden.
 • Gelukkig de zachtmoedigen want zij zullen het land bezitten.
  Bidden dat wij (en de kerk) zachtmoedig mogen zijn en deze vrucht van de Geest mogen ontvangen.

  Zachtmoedig zijn is meer dan een karaktereigenschap. Het tekent een levenshouding die vol verwachting vertrouwt dat God vroeg of laat het recht zal doen zegevieren. Het getuigt niet van slapheid of meegaand, futloos gedrag. Integendeel, er is moed voor nodig om anderen mild te benaderen, het recht niet in eigen hand te nemen en geen kracht te zoeken in geldingsdrang of vergelding. Het houdt voluit rekening met God en met de ander, door geen harde dwang uit te oefenen, maar zachte drang. Het moet groeien tegen de verdrukking in. Zachtmoedigheid bevrijdt van hoogmoed, hardvochtigheid en hooghartigheid. Deze levenshouding is alleen te leren van Koning Jezus, die deze perfect heeft uitgedragen en voorgeleefd. Brutalen hebben de halve wereld, maar zacht-moedigen zullen de aarde beërven.

   

 • Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden.
  Bidden voor dat er een nieuwe honger mag komen voor gerechtigheid.

  Het is aannemelijk dat gerechtigheid te maken heeft met het bewaren van de juiste (rechtvaardige) orde die God heeft ingesteld.
  Concreet houdt dat onder andere in: op een eerlijke manier rechtspreken, en onderdrukte en arme mensen beschermen.
 • Gelukkig de barmhartigen (want zij zullen barmhartigheid ondervinden) Bidden dat we barmhartigheid mogen krijgen en uitdelen
  In Mattheus 25:35 kun je lezen over de werken van barmhartigheid:
  Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven;  Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.  Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.
 • Gelukkig wie zuiver van hart zijn want zij zullen God zien.
  Bidden voor dat de Heilige geest ons inzicht geeft om ons hart volledig zuiver te maken. En dat we God mogen zien!

  David zei: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg” (Psalm 139:23-24). Een zuiver hart is ook een gehoorzaam hart: “Spreek Heer, want uw dienaar luistert. Toon me de weg en ik zal hem bewandelen”.

   

 • Gelukkig de vredestichters want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
  Bidden dat we vredestichters mogen zijn.

  Je bent een vredestichter als je niet uit bent op eigenbelang, geen conflicten aanwakkert of opblaast, maar als je juist mensen weer bij elkaar brengt. Maar kijk vooral naar Jezus. Jezus is de grootste vredestichter van alle tijden!

   

 • Gelukkig wie vanwege gerechtigheid vervolgd worden want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
  Bidden voor mensen en Christenen die vervolgd worden op dit moment.

 

Ontdek welke roeping je hebt

By TestenNo Comments

Doe de roeping test en ontdek welke roeping jij hebt!

Ben Verboom sprak in deze preek over wat je roeping is. Je kunt het zelf uitvinden door deze test te doen!
Download of bekijk hem hier:

Roeping test 2022 (Credits aan Front Runners)

 

 

Do the calling test and find out which calling you have!

Ben Verboom spoke in this sermon about  ‘calling’. You can find out for yourself by taking this test!
Download or view it here:

What is my specific calling – test english

Te druk en gehaast?

By BemoedigingNo Comments

Afgelopen vrijdag was ik met een leuke groep mensen in de kerk aan het werk. Dit doen we nu al een tijd. Maar deze vrijdag had ik het idee om een bemoediging te schrijven. Hopelijk is deze bemoediging speciaal voor jou!

Meestal wanneer ik vraag aan mensen ‘Hoe gaat het?’ krijg ik het antwoord ‘Ja druk’. En vaak geef ik hetzelfde antwoord. Als moeder, voorgangers vrouw en met mijn baan heb ik ook heel wat verantwoordelijkheden en daar kan ik ontzettend druk mee zijn.

De drukte kan je opslokken. Misschien lukt het niet meer om tijd te hebben voor wat je echt belangrijk vind. Ik vind het maar een uitdaging om goed om te gaan met drukte. Daarom kijk ik graag naar een grote inspiratie voor mij: Jezus. Hij had vaak ook volgeboekte dagen. Mensen die veel van Hem vroegen. Aandacht van Hem wilden en tijd van Hem opeisten.

Jezus was vaak druk,
maar nooit gehaast

Maar Jezus was vaak druk, maar nooit gehaast. Jezus trok zich regelmatig terug uit grote mensenmassa’s en druktes. Dat is wat hij ook leerde aan zijn volgelingen. Toen zijn leerlingen op ’n dag terugkeerden van een intensieve missie, zei Hij tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen’ Marcus 6:31.

Schrijver Henk Jan Kamsteeg legt ons uit waarom dit principe van eenzaamheid, stilte en onthaasten belangrijk is voor het christelijk leven. Hij schrijft: ‘Een gezonde bediening kenmerkt zich door de wisselwerking tussen actie en terugtrekken. Verstandige volgelingen van Christus hebben altijd begrepen dat het praktiseren van eenzaamheid fundamenteel is.’

Alleen zijn dus, opzoek naar een rustige plek om even uit te razen. Tijdens alle drukte af en toe de rust opzoeken. Net zoals Jezus deed. In de stilte heb je ook tijd om even na te denken. Hoe voel ik mij echt? Wat voel ik van binnen? Dit is Essentieel om in contact te blijven met je hart. Ik wil je bemoedigen om deze week je timer te zetten en een keer vijf minuten in de rust te zitten. 5 minuten even helemaal niks! Ik ben heel benieuwd hoe dit bevallen is!

 

Groet, Dorien Verboom

Welke geestelijke gaven heb jij?

By TestenNo Comments

Wij hopen van harte dat deze test jou helpt om een gezonde, betrouwbare, integere, karaktervolle, richtinggevende, dienende, gepassioneerde, opgewekte, vergevende, liefdevolle, genadevolle en vrij zettende leider (v/m) te zijn. God ziet jou, bediening of waar jij ook bent gesteld als het grootste goed. Laten wij Zijn voorbeeld volgen en hen als leiders dienen.

 

Download hier de gaven test

Voel jij de druk om te zijn?

By TestenNo Comments

Jouw identiteit in Christus is onverwoestbaar. Jij bent onvoorwaardelijk geliefd en volkomen aanvaard. Dat is de waarheid. Waarom zijn we als mensen dan nog zo vaak op zoek naar goedkeuring? En waarom hebben we die goedkeuring nodig om te voelen en ervaren dat we ertoe doen? Is het mogelijk om ooit los te komen van die hunkering naar ‘goed genoeg zijn’? Zouden we ooit kunnen stoppen met het harde werken voor iets wat God in genade, als cadeau, voor ons klaar heeft liggen?

Bekijk de preek van Robbie van Veen hieronder

Download hier de journal voor bij de preek van Robbie van Veen