Skip to main content

Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

2 KORINTIËRS 9:7

Lezen over geven

Er zijn aansprekende voorbeelden in de Bijbel over geven: de eerste gemeente die 100% gaf (Handelingen 4:32-35); de Macedonische christenen die heel vrijgevig waren ondanks hun armoede (2 Korinthiërs 8:1-4), de weduwe die haar laatste centjes weggaf (8:41-44) en God die zelfs zijn eigen Zoon heeft gegeven (Romeinen 8:32).

Transparantie

Elk jaar wordt de begroting gepresenteerd aan de leden van de gemeente en wordt er toestemming voor gevraagd. De kerkenraad is gekozen door de gemeenteleden en uit de raad wordt iemand aangesteld als de penningmeester die verantwoordelijk is voor het financiele overzicht. Een kascommissie controleert de jaarrekening en rapporteert de bevindingen aan de kerkenraad. De wekelijkse kollekte wordt altijd geteld door twee mensen.

Belasting voordelig

Life Access maakt deel uit van Amsterdam Alliance Yan Chuen Church die aangesloten is bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten (ABC Gemeenten Nederland). Via dit verband hebben we een ANBI status: we zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze status zijn je giften belasting aftrekbaar. Voor meer info, kun je hier aanklikken.

Amsterdam Alliance Yan Chuen Church
RSIN: 800278082
Bank: NL44 INGB 000 723 5331

Van Slingelandtstraat 31
1051 CG Amsterdam
+31 (0)20 62 36 856

info@lifeaccess.nl