Skip to main content

Gebed op basis van Matteüs

By 22 mei 2022Gebed

Deze gebedsvorm kan je gebruiken met je kring of persoonlijk. We bidden op basis van Matteüs 5:3-10 (Jezus onderwijst een mensenmassa op een berg)

Voordat je deze gebedssessie gaat leiden of doen is het goed om eerst het gehele gedeelte hard op te lezen. Dit kun jezelf doen of je kunt iemand vragen om dit te doen.

1 Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. 2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: 3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 4 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 6 Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. 8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. 9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. 10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

Nu we dit gelezen hebben gaan we starten vanaf vers 3. We pakken elk vers en gebruiken dit als leidraad om te bidden. Als je met een groep bid kun je dit het beste in popcorn-stijl doen (spontaan wie wilt) Of je kunt per vers twee personen uitkiezen die er voor gaan bidden.

 • Gelukkig wie nederig van hart zijn want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
  Bidden voor dat we (en de mensen in de kerk) nederig van hart mogen zijn.
 • Gelukkig de treurenden want zij zullen getroost worden.
  Bidden voor de mensen uit je omgeving/die je kent met veel verdriet. Dat ze God mogen ervaren als trooster. En dat ze getroost mogen worden.
 • Gelukkig de zachtmoedigen want zij zullen het land bezitten.
  Bidden dat wij (en de kerk) zachtmoedig mogen zijn en deze vrucht van de Geest mogen ontvangen.

  Zachtmoedig zijn is meer dan een karaktereigenschap. Het tekent een levenshouding die vol verwachting vertrouwt dat God vroeg of laat het recht zal doen zegevieren. Het getuigt niet van slapheid of meegaand, futloos gedrag. Integendeel, er is moed voor nodig om anderen mild te benaderen, het recht niet in eigen hand te nemen en geen kracht te zoeken in geldingsdrang of vergelding. Het houdt voluit rekening met God en met de ander, door geen harde dwang uit te oefenen, maar zachte drang. Het moet groeien tegen de verdrukking in. Zachtmoedigheid bevrijdt van hoogmoed, hardvochtigheid en hooghartigheid. Deze levenshouding is alleen te leren van Koning Jezus, die deze perfect heeft uitgedragen en voorgeleefd. Brutalen hebben de halve wereld, maar zacht-moedigen zullen de aarde beërven.

   

 • Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden.
  Bidden voor dat er een nieuwe honger mag komen voor gerechtigheid.

  Het is aannemelijk dat gerechtigheid te maken heeft met het bewaren van de juiste (rechtvaardige) orde die God heeft ingesteld.
  Concreet houdt dat onder andere in: op een eerlijke manier rechtspreken, en onderdrukte en arme mensen beschermen.
 • Gelukkig de barmhartigen (want zij zullen barmhartigheid ondervinden) Bidden dat we barmhartigheid mogen krijgen en uitdelen
  In Mattheus 25:35 kun je lezen over de werken van barmhartigheid:
  Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven;  Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.  Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.
 • Gelukkig wie zuiver van hart zijn want zij zullen God zien.
  Bidden voor dat de Heilige geest ons inzicht geeft om ons hart volledig zuiver te maken. En dat we God mogen zien!

  David zei: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg” (Psalm 139:23-24). Een zuiver hart is ook een gehoorzaam hart: “Spreek Heer, want uw dienaar luistert. Toon me de weg en ik zal hem bewandelen”.

   

 • Gelukkig de vredestichters want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
  Bidden dat we vredestichters mogen zijn.

  Je bent een vredestichter als je niet uit bent op eigenbelang, geen conflicten aanwakkert of opblaast, maar als je juist mensen weer bij elkaar brengt. Maar kijk vooral naar Jezus. Jezus is de grootste vredestichter van alle tijden!

   

 • Gelukkig wie vanwege gerechtigheid vervolgd worden want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
  Bidden voor mensen en Christenen die vervolgd worden op dit moment.

 

Leave a Reply