Skip to main content

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Matteüs 28:19 (NBV)Jezus Christus

Discipel betekent leerling zijn van Jezus: Hem volgen, meer en meer op Christus lijken en impact maken in jouw generatie.

We leren allereerst een discipel van Jezus te zijn. Naarmate we groeien in geestelijke volwassenheid, geven we door wat we hebben geleerd en maken op onze beurt zelf discipelen in Christus.

Discipelschapsgroepen zijn kleine groepen van 3-5 mensen waar waardevolle vriendschappen gebouwd kunnen worden. Samen delen, samen lachen, samen eten en samen groeien in Christus. We komen meestal om de week bij iemand thuis, soms wordt het in de kerk gehouden.

We behandelen telkens een ander thema voor drie maanden. De discussies zijn open, eerlijk, bemoedigend, verfrissend en leerzaam in een relaxte en gezellige sfeer.

Iedereen is welkom: gelovig, zoekende of niets van dat al. Als je wilt kijken of dit wel wat voor je is, kom gerust een keer langs. Stuur ons een email en dan nemen wij contact met je op.

Inschrijven Discipelschap