LIFE ACCESS

Van Slingelandtstraat 31
1051 CG Amsterdam

LA is niet een kerk in Los Angeles, maar een kerk in Amsterdam met veelal jonge mensen. Wij zijn een Asian church, maar iedereen is welkom, ongeacht je culturele achtergrond, of je jong, oud, gelovig, zoekende, gewoon nieuwsgierig of sceptisch bent.

DIENST

Elke zondag om 12:15

ABOUT

Jesus is the access to life

Ons hartslag is Jezus kennen als onze:

Verlosser

Handelingen 4:12

Heiligmaker

1 Korinthiërs 1:30

Geneesheer

Jakobus 5:15

Komende Koning

Handelingen 1:11

en Zijn grote opdracht volbrengen

Ga en maak alle volken tot mijn discipelen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hun alles te onderhouden wat ik jullie heb opgedragen Mattheüs 28:19-20.

VISION

MISSIE

To make disciples who make disciples whose lives are centered around Jesus,
to love God and others, to follow His call and to serve Him

Discipelen maken die discipelen maken waarin Jezus centraal staat,
door God en anderen lief te hebben, Zijn roeping te volgen en Hem te dienen

Doelen

1
2
3
4
5
1

Life of Discipleship

Wij hebben een missie gekregen van de Here Jezus en dat is discipelen maken
(Mattheüs 28:18-20)

to make disciples who make disciples

2

Life of Worship

Het doel van discipelschap is dat wij meer en meer op Jezus mogen lijken en Hem de glorie brengen
(Romeinen 8:29; 11:36)

whose lives are centered around Jesus
(Kolossenzen 1:17)

3

Life of Fellowship

In discipelschap draait het allemaal om relaties: relatie met God en met anderen
(Mattheüs 22:37-39)

to love God and others

4

Life of Mission

De opdracht is gelijk voor alle Christenen, maar de vorm ziet er voor ieder anders uit. Jij hebt een specifieke roeping van God (Efeziërs 2:10) die alleen jij kan doen

to follow His call

5

Life of Servanthood

Wij dienen de Heer door de Grote Opdracht in onze generatie te volbrengen
(Romeinen 12:1-2; 1 Samuel 12:24)

and to serve Him

Visie

To impact the world by building a culture of disciple-making

Impact hebben op de wereld door het bouwen aan een cultuur van discipelschap

MINISTRY

Samen talenten inzetten = Samen kerk zijn

Zie je deze gemeente als je thuis? Wil je meehelpen? Dat kan! Want jij hebt talent! En wij willen ruimte creëren voor talent en passie.

Er zijn verschillende teams waar je betrokken kunt zijn. Geef je voorkeuren aan via het onderstaande formulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. We helpen je graag een plek te vinden die bij je past.

Je kunt meerdere opties aanvinken

DONATION

God houdt van een blijmoedige gever
(1 Korintiërs 9:7)

We begrijpen dat je vragen hebt over het geven. Wij hopen de transparantie te vergroten door hieronder een aantal veelgestelde vragen te beantwoorden.

Waar in de Bijbel staat over geven?

Er zijn aansprekende voorbeelden in de Bijbel over geven: de eerste gemeente die 100% gaf (Handelingen 4:32-35); de Macedonische christenen die heel vrijgevig waren ondanks hun armoede (2 Korinthiërs 8:1-4), de weduwe die haar laatste centjes weggaf (8:41-44) en God die zelfs zijn eigen Zoon heeft gegeven (Romeinen 8:32).

Is er controle en toezicht?

Elk jaar wordt de begroting gepresenteerd aan de leden van de gemeente en wordt er toestemming voor gevraagd. De kerkenraad is gekozen door de gemeenteleden en uit de raad wordt iemand aangesteld als de penningmeester die verantwoordelijk is voor het financiele overzicht. Een kascommissie controleert de jaarrekening en rapporteert de bevindingen aan de kerkenraad. De wekelijkse kollekte wordt altijd geteld door twee mensen.

Is mijn gift belasting aftrekbaar?

Life Access maakt deel uit van Amsterdam Alliance Yan Chuen Church die aangesloten is bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten (ABC Gemeenten Nederland). Via dit verband hebben we een ANBI status: we zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze status zijn je giften belasting aftrekbaar. Voor meer info, kun je hier aanklikken (graag de link toevoegen: http://www.cama-ycc.org/wordpress/contact/anbi)

Amsterdam Alliance Yan Chuen Church
RSIN: 800278082
Bank: NL44 INGB 0007235331

Van Slingelandtstraat 31
1051 CG Amsterdam
+31 (0)20 62 36 856

info@cama-ycc.org
www.cama-ycc.org

Alternatieven:
Parkeren Westerpark (link: http://www.parkeren-amsterdam.com/westerpark)

P&R Transferium Bos en Lommer (link naar http://www.parkeren-amsterdam.com/pr-bos-en-lommer) Van P&R Transferium Bos en Lommer pak je bus 21 (tegenover de KFC). Reistijd is ongeveer 10 min. Je stapt uit bij bushalte Vredenhof. Daarna nog 5 min lopen naar de kerk.

Tetterode Promenade (met link naar http://www.parkerenintetterode.nl/) Het is 17 min lopen; geen openbaar vervoer van parkeergarage naar de kerk.

Life Access
Van Slingelandtstraat 31
1051 CG Amsterdam
+31 (0)20 62 36 856
info@lifeaccess.nl

Openbaar vervoer
bus 21 of tram 10
halte: van Hallstraat
5 min. lopen

Parkeren
Ma-Za: €3/uur
Zo: gratis
Dagkaart 09:00 – 19:00: €18
Avondkaart 19:00 – 24:00: €12
24u kaart: 09:00 – 24:00: €27